Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia, który znajdą Państwo w zakładkach na stronach poszczególnych szkoleń lub o  wypełnienie i przesłanie na adres biuro@jednostki-budzetowe.pl wypełnionego i podpisanego przez upoważnione osoby skanu formularza zgłoszenia, który można pobrać w tej samej zakładce. Liczba miejsc na każdym warsztacie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt udziału podajemy indywidualnie przy każdym szkoleniu.

UWAGA!  Jeśli nasze szkolenie jest finansowane ze środków publicznych (minimum 70%) zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług, cena szkolenia nie będzie objęta kwotą VAT. Żeby uzyskać to zwolnienie, prosimy o zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zgłoszenia.

Koszt zawiera udział jednej osoby w szkoleniu zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres  biuro@jednostki-budzetowe.pl skanu wypełnionego i podpisanego  przez osobę do tego upoważnioną formularza zgłoszeniowego oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu (jeśli przedpłata nie jest w Państwa przypadku możliwa, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny z nr 696 312 232). Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@jednostki-budzetowe.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: IDEA Bank S.A.  04 1950 0001 2006 0020 2383 0001. W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.

Właścicielem marki “Jednostki-budzetowe.pl” jest firma Personalities Katarzyna Łasak, obecna na rynku szkoleń od 2008 roku.

 

Bądźmy w kontakcie

Jeżeli chcą Państwo być informowani o nowych tematach, terminach i lokalizacjach szkoleń proszę o pozostawienie kontaktu e-mail.