Warunki udziału

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie na adres zgloszenie@jednostki-budzetowe.pl wypełnionego i podpisanego przez upoważnione osoby skanu formularza zgłoszenia. Liczba miejsc na każdym warsztacie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszenia można pobrać tutaj:

Formularz zgloszenia_ogolny_doc
Formularz zgloszenia_ogolny_pdf

Koszt udziału podajemy indywidualnie przy każdym szkoleniu.

UWAGA!  Jeśli nasze szkolenie jest finansowane ze środków publicznych (minimum 70%) zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług, cena szkolenia nie będzie objęta kwotą VAT. Żeby uzyskać to zwolnienie, prosimy o zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zgłoszenia.

Koszt zawiera udział jednej osoby w szkoleniu zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres  zgloszenie@jednostki-budzetowe.pl skanu wypełnionego i podpisanego  przez osobę do tego upoważnioną formularza zgłoszeniowego oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu (jeśli przedpłata nie jest w Państwa przypadku możliwa, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny z nr 696 312 232). Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres zgloszenie@jednostki-budzetowe.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: IDEA Bank S.A.  04 1950 0001 2006 0020 2383 0001. W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.

Właścicielem marki „Jednostki-budzetowe.pl” jest firma Personalities Katarzyna Łasak, obecna na rynku szkoleń od 2008 roku.

 

Bądźmy w kontakcie

Jeżeli chcą Państwo być informowani o nowych tematach, terminach i lokalizacjach szkoleń proszę o pozostawienie kontaktu e-mail.