Zapraszamy na szkolenie “RODO dla kuratorów sądowych”

 

 

 

Szkolenie - RODO w pracy radnego JST
Program szkolenia

 

Czas trwania szkolenia: ok. 4 godzin

I. Wprowadzenie

1. Źródła prawa i ich hierarchia w zakresie ochrony danych osobowych związane z obszarem pracy kuratorów sądowych
2. Cel ochrony danych osobowych wynikający z RODO i zasady przetwarzania danych osobowych a określone przepisami prawa zadania realizowane przez kuratorów sądowych wykonywane w środowisku życia podopiecznych
3. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych w obszarze pracy kuratorów sądowych (w tym dane dotyczące podopiecznych i dane innych osób, dane zwykłe i dane szczególnych kategorii tzw. dane wrażliwe)

II. Przetwarzanie danych osobowych przez kuratorów sądowych w stanie prawnym po nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych (tj. od 04.05.2019 r.)

1. Uprawnienia kuratorów sądowych w zakresie przetwarzania danych osobowych osób, których dotyczy postępowanie i innych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z podopiecznym
2. Udostępnianie danych osobowych podopiecznych kuratorom sądowym przez różnych Administratorów Danych Osobowych
3. Prezes Sądu Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych przez kuratorów sądowych – obowiązki i uprawnienia ADO (z uwzględnieniem obowiązku informacyjnego)
4. Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane w obszarze pracy kuratorów sądowych

III. Przetwarzanie danych osobowych przez kuratorów i pozostałych członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w stanie prawnym po nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. od 04.05.2019 r.)

1. Kategorie osób, których dane osobowe przetwarzają członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grupy robocze – podział
2. Zakres uprawnień do przetwarzania poszczególnych danych osobowych przez członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zależności od kategorii osób, których dane te dotyczą
3. Osoby uprawnione do dostępu do dokumentacji wytworzonej przy realizacji zadań objętych art. 9b ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i zakres tych uprawnień (w szczególności dostęp do informacji zawartych w formularzu „Niebieska Karta”, protokołów z posiedzeń, notatek i dokumentów)
4. OPS Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych przez członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych – obowiązki i uprawnienia ADO (z uwzględnieniem obowiązku informacyjnego)
5. Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

IV. Przetwarzanie danych osobowych przez kuratorów sądowych w obszarze działania w pionie karnym

Przetwarzanie danych osobowych przez kuratorów sądowych dla dorosłych w pionie karnym w ramach wykonywania zadań w postępowaniu karnym rozpoznawczym (k.p.k.) i w postępowaniu karnym wykonawczym (k.k.w. i rozporządzenie MS z 13.06.2016 r.) – ze szczególnym uwzględnieniem obszaru przeprowadzania wywiadu środowiskowego

V. Zabezpieczenie danych osobowych i okres przechowywania dokumentów

Case study – omówienie przypadków w kontekście przepisów ochrony danych osobowych z praktyki zawodowej kuratorów sądowych przedstawionych przez uczestników szkolenia.

Prelegent

 

mec. Monika Durowicz

W roku 1997 ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską z zakresu postępowania cywilnego pisała pod kierunkiem prof. Tadeusza Erecińskiego. Od roku 2000 jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, w której ukończyła aplikację radcowską w roku 2004. Mecenas Monika Durowicz specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu prawa zamówień publicznych, gospodarczego i handlowego. Jej pasją jest prawo medyczne i skomplikowane transakcje handlowe oraz relacje właścicielskie w spółkach prawa handlowego. Z sukcesem skończyła Podyplomowe Studia Prawa Medycznego na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych z różnych branż m.in. FMCG, bankowej i ubezpieczeniowej, turystycznej, budowlanej, elektronicznej, IT, wydawniczej i reklamowej oraz sektora finansów publicznych. Ochroną danych osobowych zajmuje się od początku istnienia tego obszaru prawa w Polsce tj. od 1997 r. W 2018 roku z sukcesem przeprowadzała wdrożenie RODO w kilkunastu organizacjach zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym. Jest znakomitym, doświadczonym procesualistą. Reprezentuje Klientów przed sądami wszystkich instancji w sprawach cywilnych, gospodarczych w tym rejestrowych w KRS oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Terminy i lokalizacje

 

Terminy i lokalizacje:

 • Warszawa, Biznes Spot, ul. Nowogrodzka 56A | 18 czerwca 2019

Szkolenie odbywa się w godzinach 10.00 – 14.00

Każdy uczestnik poza częścią merytoryczną otrzyma:

 • możliwość otrzymania odpowiedzi na indywidualne pytania zadane prowadzącemu
 • możliwość dyskusji z prelegentem i uczestnikami szkolenia
 • skrypt z prezentacją
 • certyfikat
 • zaproszenie do korzystania z poczęstunku przez cały czas trwania warsztatu

Zapraszamy również do skorzystania z możliwości organizacji szkolenia zamkniętego z tego tematu. Mamy jeszcze wolne terminy. Z ofertą można zapoznać się tutaj:
Oferta organizacji szkolenia RODO dla kuratorow w pionie karnym_ PERSONALITIES

Formularz zgloszenia_informacja_RODO dla kuratorow
Informacje o prowadzącym
Pytania do organizatorów

Formularz zgłoszenia

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszenia poniżej lub o pobranie, wydrukowanie i przesłanie na adres biuro@jednostki-budzetowe.pl formularza w pliku doc, który można pobrać tutaj:  Formularz zgloszenia_informacja_RODO dla kuratorow.

Koszt udziału:

 • jedna osoba: 320 PLN + 23% VAT
  (jeśli szkolenie finansowane jest w co najmniej 70% ze środków publicznych, wtedy zwolnione jest z VAT)
 • W przypadku zgłoszeń 3+ uczestników z jednej instytucji, prosimy o kontakt w celu otrzymania indywidualnej oferty.
 • Zapraszamy do skorzystania z możliwości zorganizowania szkolenia z tego temau w Państwa siedzibie (szkolenie zamknięte). Więcej informacji: Oferta organizacji szkolenia RODO dla kuratorow w pionie karnym_ PERSONALITIES

 

Formularz zgłoszenia online:

Dane Nabywcy

Dane Odbiorcy

Dane Uczestnika

Administratorem danych jest Katarzyna Łasak, Personalities Katarzyna Łasak. Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa. email: biuro@personalities.pl. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności na stronie www.personalities.pl