Prelegent

 

mec. Piotr Zimmerman

Radca prawny, wspólnik i założyciel kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. Posiada również licencję syndyka. Wcześniej był wieloletnim sędzią (1995-2006). Jako pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości w 2005 r. przeprowadził procedurę podziału największego sądu rejonowego w Polsce (dawnego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy). Specjalizuje się w prawie upadłościowym i naprawczym oraz prawie spółek handlowych. Prowadzi działalność dydaktyczną, wykładając prawo upadłościowe i naprawcze dla studentów studiów podyplomowych, aplikantów, radców prawnych, adwokatów, syndyków, pracowników banków i organów administracji publicznej. Występuje jako prelegent na konferencjach poświęconych tematyce prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa spółek. Piotr Zimmerman jest autorem licznych artykułów z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego, jak również autorem trzech wydań „Komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego”, który ukazał się nakładem wydawnictwa C.H. Beck. Publikacje mecenasa Piotra Zimmermana ukazują się w prasie specjalistycznej polskiej i międzynarodowej, jest autorem cyklu artykułów dla tygodników Prawo w Firmie oraz Firma i Prawo, a także ekspertem m.in.: Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej oraz TVN Biznes i Świat. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Terminy i lokalizacje

 

Terminy:

Webinarium odbywa się w godzinach 10.00 – 12.00

Żeby skorzystać z webinarium wystarczy urządzenie (komputer albo telefon) z dostępem do intentnetu. Korzystamy z platformy clickmeeting. Webinarium odbywa się w czasie rzeczywistym: widać i słychać prelegenta a także slajdy (prezentację przesyłamy zgłoszonym uczestnikom przed) Uczestnicy mogą aktywnie uczestniczyć: komentować i zadawać pytania za pomocą czatu.

Każdy uczestnik poza częścią merytoryczną otrzyma:

 • możliwość otrzymania odpowiedzi na indywidualne pytania zadane prowadzącemu
 • możliwość dyskusji z prelegentem i uczestnikami szkolenia
 • certyfikat

 

Formularz zgloszenia_upadlosc i restrukturyzacja
Informacje o prowadzącym
Pytania do organizatorów

Formularz zgłoszenia

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o pobranie, wypełnienie i zeskanowanie oraz przesłanie na adres zgloszenia@personalities.pl formularza w pliku doc, który można pobrać tutaj:  Formularz zgloszenia_upadlosc i restrukturyzacja

Koszt udziału:

 • jedna osoba w jednym webinarium: 290 PLN + 23% VAT
  (jeśli szkolenie finansowane jest w co najmniej 70% ze środków publicznych, wtedy zwolnione jest z VAT)
 • jedna osoba we wszystkich czterech webinariach: 1160 zł   960 zł 
 • w przypadku zgłoszeń grupowych prosimy o kontakt: biuro@jednostki-budzetowe.pl

 

Formularz zgłoszenia online

  Dane Nabywcy

  Dane Odbiorcy

  Dane Uczestnika

  Administratorem danych jest Katarzyna Łasak, Personalities Katarzyna Łasak. Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa. email: biuro@personalities.pl. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności na stronie www.personalities.pl