Prowadzi szkolenia: Inwentaryzacja 2018 – szkolenie dla jednostek budżetowych oraz Odpisy aktualizujące w jednostkach budżetowych. Ekspert w zakresie inwentaryzacji, środków trwałych oraz sprawozdawczości finansowej jednostek budżetowych, biegły rewident nr 11242, od ponad 17 lat prowadzi szkolenia, w tym od 13 lat z tematyki inwentaryzacja (ponad 5.000 osób, ze średnią oceną na poziomie 93% zadowolonych), komentator bieżących wydarzeń między innymi w serwisie portalsamorzadowy.pl, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, członek Rady Ekspertów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, panelista podczas największych wydarzeń w Polsce m.in.: Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, Doroczna Konferencja Audytingu oraz licznych konferencji kierowanych do biznesu: Europejski Kongres Gospodarczy, Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Konferencja Rada Nadzorcza, Konferencja WallStreet, Kongres Dyrektorów Finansowych, Nowoczesne Rady Nadzorcze i wiele innych prestiżowych wydarzeń.  W ramach działalności edukacyjnej prowadzi specjalistyczne serwisy, w tym między innymi dedykowany tematyce inwentaryzacji http://inwentaryzacja.info.pl/.