Szkolenie “Opłaty za pobyt dzieci w żłobku i przedszkolu w świetle regulacji prawa” dla placówek oświatowych pozwoli Państwu uzyskać fachowa wiedzę na temat podstaw prawnych pobierania opłat od rodziców dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli.

Od czasu zaklasyfikowania tych opłat do kategorii świadczeń publicznoprawnych oraz zakazu zawierania umów cywilno-prawnych z rodzicami, pojawiają się nowe koncepcje podstaw prawnych pobierania opłat.

Rozwiejemy wątpliwości.

Wskażemy metody postępowania, które nie narażają ani Państwa ani organ prowadzący na odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z tytułu pobierania opłat nienależnych lub nieodchodzenie należności.

Zachęcamy do udziału w naszym szkoleniu!

 

Szkolenie - opłaty za pobyt dzieci w żłobku i przedszkolu w świetle regulacji prawa
Program szkolenia

 

 1. Wprowadzenie do zagadnień dyscypliny budżetowej.
 2. Umocowanie prawne pobierania opłat.
 3. Stanowisko organów kontrolnych: RIO i NIK.
 4. Procedura postępowania w żłobku lub przedszkolu.
 5.  Opłaty, jako świadczenia publiczno-prawne w praktyce funkcjonowania JST.
 6. Podsumowanie.
Prelegent

 

Joanna Mrowicka, MBA

Od wielu lat pracuje w sektorze publicznym, zwłaszcza w obszarze analiz zgodności bieżących działań organizacji z regulacjami prawnymi oraz efektywności ekonomicznej i finansowej. Audytor Wewnętrzny sektora publicznego – Zaświadczenie Ministra Finansów Nr 206/2004. Kwalifikacje The Institute of Internal Auditors: Dyplomowany Audytor Sektora Publicznego – Certified Government Auditing Professional (CGAP), Dyplomowany Audytor Zarządzania Ryzykiem – Certified Risk Management Auditor (CRMA). Ekspert Platformy Oceniających Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego. Certyfikaty ISO z zakresu norm zarządzania i bezpieczeństwa teleinformatycznego. Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Master of Business Administration Akademii Leona Koźmińskiego.

Terminy i lokalizacje

 

Terminy i lokalizacje:

 • Warszawa | 30 listopada 2018

Szkolenie odbywa się w godzinach 10.00 – 15.00

Zapewniamy komfortowe, klimatyzowane sale konferencyjne w centrach miast (dokładny adres podamy zgłoszonym uczestnikom). Każdy uczestnik poza częścią merytoryczną otrzyma:

 • możliwość otrzymania odpowiedzi na indywidualne pytania zadane prowadzącemu
 • możliwość dyskusji z prelegentem i uczestnikami szkolenia
 • skrypt z prezentacją
 • certyfikat
 • zaproszenie do korzystania z poczęstunku podczas przerw kawowych i obiadu

Informacje o prowadzącym
Pytania do organizatorów

 

Formularz zgłoszenia

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszenia poniżej lub o pobranie, wydrukowanie i przesłanie na adres biuro@jednostki-budzetowe.pl lub faxem na nr 22 378 20 96 formularza w pliku doc, który można pobrać tutaj.

Koszt udziału:

 • jedna osoba: 360 PLN + 23% VAT
  (jeśli szkolenie finansowane jest w co najmniej 70% ze środków publicznych, wtedy zwolnione jest z VAT)
 • W przypadku zgłoszeń 4+ uczestników z jednej instytucji, prosimy o kontakt w celu otrzymania indywidualnej oferty.

 

Formularz zgłoszenia online:

Dane Nabywcy

Dane Odbiorcy

Dane Uczestnika

Administratorem danych jest Katarzyna Łasak, Personalities Katarzyna Łasak. Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa. email: biuro@personalities.pl. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności na stronie www.personalities.pl