Nowe wytyczne dotyczące sporządzania sprawozdań za 2018 rok

Nowe wytyczne dotyczące sporządzania sprawozdań za 2018 rok obejmują zasady dokonywania odpisów aktualizujących wynikające z zapisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911), ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2342) oraz Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów”.

 

szkolenie odpisy aktualizujace rybicki
Program szkolenia

 

 • Regulacje prawne w zakresie odpisów aktualizujących w jednostkach budżetowych w zakresie należności, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Metody ustalania odpisów aktualizujących należności
 • Metody ustalania odpisów aktualizujących środki trwałe
 • Metody ustalania odpisów aktualizujących wartości niematerialne i prawne
 • Ewidencja księgowa odpisów aktualizujących
 • Prezentacja odpisów w sprawozdaniu finansowym
 • Rozwiązywanie odpisów aktualizujących
 • Praktyczne przykłady ustalania odpisów
 • Praktyczne problemu w ustalaniu odpisów aktualizujących w jednostkach budżetowych
 • Pytania
Prelegent

 

Piotr Rybicki

Prowadzi szkolenia: Inwentaryzacja oraz  Odpisy aktualizujące w jednostkach budżetowych. Ekspert w zakresie inwentaryzacji, środków trwałych oraz sprawozdawczości finansowej jednostek budżetowych, biegły rewident nr 11242, od ponad 17 lat prowadzi szkolenia (ma ich na swoim koncie już ponad 600!), komentator bieżących wydarzeń między innymi w serwisie portalsamorzadowy.pl, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, członek Rady Ekspertów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, panelista podczas największych wydarzeń w Polsce m.in.: Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, Doroczna Konferencja Audytingu, Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, licznych konferencji kierowanych do biznesu: Rada Nadzorcza, WallStreet, Dyrektor Finansowy Roku, Nowoczesne Rady Nadzorcze i wiele innych prestiżowych wydarzeń.  W ramach działalności edukacyjnej prowadzi specjalistyczne serwisy, w tym między innymi http://inwentaryzacja.info.pl.

Terminy i lokalizacje

 

Najbliższe terminy i lokalizacje:

 • Obecnie nie mamy zaplanowanych terminów szkoleń z tego tematu. Uprzejmie prosimy o kontakt, jeśli potrzebują Państwo wsparcia czy konsultacji. Możliwa jest również organizacja warsztatu wewnętrznego, dla pracowników Państwa instytucji. Zapraszamy

Szkolenie odbywa się w godzinach 10.00 – 15.00

Zapewniamy komfortowe, klimatyzowane sale konferencyjne w centrach miast (dokładny adres podamy zgłoszonym uczestnikom) Każdy uczestnik poza częścią merytoryczną otrzyma:

 • możliwość otrzymania odpowiedzi na indywidualne pytania zadane prowadzącemu
 • możliwość dyskusji z uczestnikami szkolenia
 • skrypt z prezentacją
 • certyfikat
 • zaproszenie do korzystania z poczęstunku podczas przerw kawowych i obiadu

Informacje o prowadzącym
Pytania do organizatorów

Formularz zgłoszenia

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszenia poniżej lub o pobranie, wydrukowanie i przesłanie na adres biuro@jednostki-budzetowe.pl formularza w pliku doc, który można pobrać tutaj.

Koszt udziału:

 • 360 zł + 23% VAT (szkolenia finansowane w minimum 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT)
 • W przypadku zgłoszeń 4+ uczestników z jednej instytucji, prosimy o kontakt w celu otrzymania indywidualnej oferty.

Formularz zgłoszenia online

Dane Nabywcy

Dane Odbiorcy

Dane Uczestnika

Administratorem danych jest Katarzyna Łasak, Personalities Katarzyna Łasak. Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa. email: biuro@personalities.pl. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności na stronie www.personalities.pl