Nowe wytyczne dotyczące sporządzania sprawozdań za 2019 rok

Nowe wytyczne dotyczące sporządzania sprawozdań za 2019 rok obejmują zasady dokonywania odpisów aktualizujących wynikające z zapisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911), ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2342) oraz Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów”.

 

szkolenie odpisy aktualizujace rybicki
Program szkolenia

 

 • Regulacje prawne w zakresie odpisów aktualizujących w jednostkach budżetowych w zakresie należności, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Metody ustalania odpisów aktualizujących należności
 • Metody ustalania odpisów aktualizujących środki trwałe
 • Metody ustalania odpisów aktualizujących wartości niematerialne i prawne
 • Ewidencja księgowa odpisów aktualizujących
 • Prezentacja odpisów w sprawozdaniu finansowym
 • Rozwiązywanie odpisów aktualizujących
 • Praktyczne przykłady ustalania odpisów
 • Praktyczne problemu w ustalaniu odpisów aktualizujących w jednostkach budżetowych
 • Pytania
Prelegent

 

Piotr Rybicki

Prowadzi szkolenia: Inwentaryzacja oraz  Odpisy aktualizujące w jednostkach budżetowych. Ekspert w zakresie inwentaryzacji, środków trwałych oraz sprawozdawczości finansowej jednostek budżetowych, biegły rewident nr 11242, od ponad 17 lat prowadzi szkolenia (ma ich na swoim koncie już ponad 600!), komentator bieżących wydarzeń między innymi w serwisie portalsamorzadowy.pl, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, członek Rady Ekspertów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, panelista podczas największych wydarzeń w Polsce m.in.: Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, Doroczna Konferencja Audytingu, Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, licznych konferencji kierowanych do biznesu: Rada Nadzorcza, WallStreet, Dyrektor Finansowy Roku, Nowoczesne Rady Nadzorcze i wiele innych prestiżowych wydarzeń.  W ramach działalności edukacyjnej prowadzi specjalistyczne serwisy, w tym między innymi http://inwentaryzacja.info.pl.

Terminy i lokalizacje

 

Proponujemy Państwu udział w szkoleniach on-line (webinaria – w czasie rzeczywistym) Najbliższy termin:

 • 13 maja 2020 r.

Szkolenie odbywa się w godzinach 10.00 – 12.00

Każdy uczestnik poza częścią merytoryczną otrzyma:

 • możliwość otrzymania odpowiedzi na indywidualne pytania zadane prowadzącemu (czat)
 • skrypt w formie pliku PDF
 • certyfikat

Jeśli nie uczestniczyli Państwo wcześniej w szkoleniach on-line / webinarach organizatorzy proponują zgłoszonym uczestnikom próbne logowanie do testowego szkolenia w celu sprawdzenia “czym to się je”. To naprawdę jest proste i wygodne!

Informacje o prowadzącym

Pytania do organizatorów
Formularz zgloszenia_odpisy aktualizujace_webinar

Formularz zgłoszenia

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszenia poniżej lub o pobranie, wydrukowanie i przesłanie na adres biuro@jednostki-budzetowe.pl formularza w pliku doc, który można pobrać tutaj.

Mamy nadzieję, że wkrótce znów będziemy mogli organizować dla Państwa szkolenia stacjonarne, dlatego nie przerabiamy elektronicznego formularza zgłoszenia: w obowiązkowym polu “miasto” proszę wybrać dowolne.

Koszt udziału:

 • 160 zł + 23% VAT (szkolenia finansowane w minimum 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT)
 • W przypadku zgłoszeń 4+ uczestników z jednej instytucji, prosimy o kontakt w celu otrzymania indywidualnej oferty.
 • Możliwe jest zorganizowanie szkolenia on-line w uzgodnionym terminie wyłącznie dla pracowników Państwa instytucji

Formularz zgłoszenia online

  Dane Nabywcy

  Dane Odbiorcy

  Dane Uczestnika

  Administratorem danych jest Katarzyna Łasak, Personalities Katarzyna Łasak. Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa. email: biuro@personalities.pl. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności na stronie www.personalities.pl