Marka „Jednostki-budzetowe.pl” powstała w kwietniu 2018 r. a już zdołała zbudować kapitał zaufania swoich klientów.

Udało nam się przeszkolić już ponad 500 osób! Odbyło się kilkadziesiąt warsztatów otwartych i jeden „szyty na miarę” dla Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich województw). Postawiono tu przed nami niezwykle trudne zadanie: zarówno w aspekcie merytorycznym – zadany temat wymagał znalezienia eksperta reprezentującego zestaw unikatowych kompetencji i doświadczeń, budżet był wyśrubowany a czas realizacji bardzo krótki. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczestników oraz otrzymane referencje pokazują, że się nam udało!

Zapraszamy do korzystania z naszych szkoleń. Czekamy na propozycje tematów warsztatów, którymi byliby Państwo zainteresowani, zapraszamy do współpracy ekspertów, którzy chcieliby poprowadzić dla nas szkolenia i chętnie przygotujemy propozycję w odpowiedzi na zapytania dotyczące warsztatów zamkniętych.

 

Referencje


Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych