Inwentaryzacja 2018 – praktyka spisu z natury

Jesień to okres przeprowadzania corocznej inwentaryzacji w jednostkach budżetowych. Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, które pomoże dobrze się do inwentaryzacji przygotować i prawidłowo ją przeprowadzić.
Inwentaryzacja to nie tylko spisanie środków trwałych, co zajmuje do kilkunastu dni. Cały proces trwa nawet kilka miesięcy i są jednostki, w których trwa od października do marca! Teraz jest zatem dobry czas, aby się do niej przygotować. Proces inwentaryzacji stwarza wiele problemów – poczynając od niechęci do angażowania się w jej przeprowadzenie, a kończąc na całkowitym niezrozumieniu, do czego ona służy. Spis z natury angażuje bowiem największą liczbę osób i najbardziej dezorganizuje pracę – ostrzega Piotr Rybicki, prowadzący szkolenie i autor jego programu. Nie można zapominać o potwierdzeniach sald i weryfikacji z odpowiednimi dokumentami, a także o przygotowaniu się do inwentaryzacji i wszystkich czynnościach związanych z jej rozliczeniem. Kluczowa jest również rola kierownika jednostki, który odpowiada za jakość inwentaryzacji i który ponosi potencjalnie odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, a także dyrektorzy jednostek budżetowych – pamiętajcie – czas inwentaryzacji się zbliża, a Wasze wsparcie jest niezbędne, by można było powiedzieć na koniec – wszystko jest ok!

Polecane artykuły:

PROGRAM:

 1. Podstawy prawne inwentaryzacji w jednostkach budżetowych
 • regulacje rozporządzenia do ustawy o finansach publicznych w kontekście wymogów inwentaryzacji wynikających z ustawy o rachunkowości, a także Krajowego Standardu Rachunkowości
 • co nowego w przepisach od 2018 roku
 • odpowiedzialność z tytułu inwentaryzacji – kto?
 • teoria a praktyka inwentaryzacji

2. Cele i zadania inwentaryzacji – podejście teoretyczne 3. Jak do inwentaryzacja podchodzą organy kontrolne – podejście praktyczne 4. Terminarz inwentaryzacji

 • 31 grudnia 2018 czyli kiedy?
 • w jakich terminach mogę a w jakich muszę inwentaryzować?
 •  co 4 lata czy co roku? Problematyka terenu strzeżonego

5. Metody inwentaryzacji

 • spis z natury
 • potwierdzenie salda
 • weryfikacja z odpowiednimi dokumentami
 • skontrum

6. Praktyczne problemy spisu z natury

 • jak skutecznie podzielić jednostkę na pola spisowe?
 • zespoły spisowe – praktyczne problemy
 • jak liczyć i wypełniać arkusze spisu z natury
 • spis nietypowych składników majątku, technika spisu
 • jak inwentaryzować „drobne” rzeczy?
 • co zrobić gdy spis nie jest możliwy?

7. Grunty, drogi, place zabaw, zespoły komputerowe, „ilościówka” i inne problematyczne składniki inwentaryzowanego majątku

8. Inwentaryzacja zdawczo-odbiorca a roczna inwentaryzacja

9. Cyfryzacja inwentaryzacji

10. Rozliczanie inwentaryzacji i ewidencja księgowa różnic

11. Dokumentacja inwentaryzacji

 • co ważne?
 • dokumentacja stała i dokumentacja coroczna
 • arkusze spisu z natury i co jeszcze niezbędne?
 • czy i dlaczego dokumentacja jest ważna?
 • kilka praktycznych uwag

12. Kontrola inwentaryzacji i jej praktyczne znaczenie dla jednostek budżetowych – udział zewnętrznych osób podczas inwentaryzacji 13. Pytania

Terminy i lokalizacje:

 • Kraków | 17 września 2018
 • Warszawa | 20 września 2018
 • Olsztyn | 21 września 2018
 • Kalisz | 24 września 2018
 • Zielona Góra | 25 września 2018
 • Opole | 26 września 2018
 • Częstochowa | 28 września 2018
 • Wrocław | 8 października 2018
 • Łódź | 9 października 2018
 • Katowice | 10 października 2018
 • Lublin | 15 października 2018
 • Rzeszów | 16 października 2018
 • Poznań | 29 października 2018
 • Bielsko-Biała | 6 listopada 2018

Szkolenie odbywa się w godzinach 10.00 – 15.00

Zapewniamy komfortowe, klimatyzowane sale konferencyjne w centrach miast (dokładny adres podamy zgłoszonym uczestnikom). Każdy uczestnik poza częścią merytoryczną otrzyma:

 • możliwość otrzymania odpowiedzi na indywidualne pytania zadane prowadzącemu
 • możliwość dyskusji z prelegentem i uczestnikami szkolenia
 • skrypt z prezentacją
 • certyfikat
 • zaproszenie do korzystania z poczęstunku podczas przerw kawowych i obiadu

Informacje o prowadzącym
Pytania do organizatorów

Koszt udziału:

 • jedna osoba: 360 PLN + 23% VAT
  (jeśli szkolenie finansowane jest w co najmniej 70% ze środków publicznych, wtedy zwolnione jest z VAT)
 • W przypadku zgłoszeń 4+ uczestników z jednej instytucji, prosimy o kontakt w celu otrzymania indywidualnej oferty

Formularz zgloszenia_inwentaryzacja (PDF)
Formularz zgloszenia_inwentaryzacja (DOC)

Szkolenie - Inwentaryzacja – praktyka spisu z natury