Inwentaryzacja to nie tylko spisanie środków trwałych, co zajmuje do kilkunastu dni. Cały proces trwa nawet kilka miesięcy i są jednostki, w których trwa od października do marca! Teraz jest zatem dobry czas, aby się do niej przygotować. Proces inwentaryzacji stwarza wiele problemów – poczynając od niechęci do angażowania się w jej przeprowadzenie, a kończąc na całkowitym niezrozumieniu, do czego ona służy. Spis z natury angażuje bowiem największą liczbę osób i najbardziej dezorganizuje pracę – ostrzega Piotr Rybicki, prowadzący szkolenie i autor jego programu. Nie można zapominać o potwierdzeniach sald i weryfikacji z odpowiednimi dokumentami, a także o przygotowaniu się do inwentaryzacji i wszystkich czynnościach związanych z jej rozliczeniem. Kluczowa jest również rola kierownika jednostki, który odpowiada za jakość inwentaryzacji i który ponosi potencjalnie odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, a także dyrektorzy jednostek budżetowych – pamiętajcie – czas inwentaryzacji się zbliża, a Wasze wsparcie jest niezbędne, by można było powiedzieć na koniec – wszystko jest ok!

Polecane artykuły:

 

szkolenie inwentaryzacja rybicki
Program szkolenia

 

1. Podstawy prawne inwentaryzacji w jednostkach budżetowych

 • regulacje rozporządzenia do ustawy o finansach publicznych w kontekście wymogów inwentaryzacji wynikających z ustawy o rachunkowości, a także Krajowego Standardu Rachunkowości
 • co nowego w przepisach od 2018 roku
 • odpowiedzialność z tytułu inwentaryzacji – kto?
 • teoria a praktyka inwentaryzacji

2. Cele i zadania inwentaryzacji – podejście teoretyczne 3. Jak do inwentaryzacja podchodzą organy kontrolne – podejście praktyczne 4. Terminarz inwentaryzacji

 • 31 grudnia 2018 czyli kiedy?
 • w jakich terminach mogę a w jakich muszę inwentaryzować?
 •  co 4 lata czy co roku? Problematyka terenu strzeżonego

3. Metody inwentaryzacji

 • spis z natury
 • potwierdzenie salda
 • weryfikacja z odpowiednimi dokumentami
 • skontrum

4. Praktyczne problemy spisu z natury

 • jak skutecznie podzielić jednostkę na pola spisowe?
 • zespoły spisowe – praktyczne problemy
 • jak liczyć i wypełniać arkusze spisu z natury
 • spis nietypowych składników majątku, technika spisu
 • jak inwentaryzować „drobne” rzeczy?
 • co zrobić gdy spis nie jest możliwy?

5. Grunty, drogi, place zabaw, zespoły komputerowe, „ilościówka” i inne problematyczne składniki inwentaryzowanego majątku

6. Inwentaryzacja zdawczo-odbiorca a roczna inwentaryzacja

7. Cyfryzacja inwentaryzacji

8. Rozliczanie inwentaryzacji i ewidencja księgowa różnic

9. Dokumentacja inwentaryzacji

 • co ważne?
 • dokumentacja stała i dokumentacja coroczna
 • arkusze spisu z natury i co jeszcze niezbędne?
 • czy i dlaczego dokumentacja jest ważna?
 • kilka praktycznych uwag

10. Kontrola inwentaryzacji i jej praktyczne znaczenie dla jednostek budżetowych – udział zewnętrznych osób podczas inwentaryzacji

11. Pytania

Prelegent

 

Piotr Rybicki

Prowadzi szkolenia: Inwentaryzacja oraz  Odpisy aktualizujące w jednostkach budżetowych. Ekspert w zakresie inwentaryzacji, środków trwałych oraz sprawozdawczości finansowej jednostek budżetowych, biegły rewident nr 11242, od ponad 17 lat prowadzi szkolenia (ma ich na swoim koncie już ponad 600!), komentator bieżących wydarzeń między innymi w serwisie portalsamorzadowy.pl, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, członek Rady Ekspertów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, panelista podczas największych wydarzeń w Polsce m.in.: Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, Doroczna Konferencja Audytingu, Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, licznych konferencji kierowanych do biznesu: Rada Nadzorcza, WallStreet, Dyrektor Finansowy Roku, Nowoczesne Rady Nadzorcze i wiele innych prestiżowych wydarzeń.  W ramach działalności edukacyjnej prowadzi specjalistyczne serwisy, w tym między innymi http://inwentaryzacja.info.pl/.

Terminy i lokalizacje

 

Terminy i lokalizacje:

 • obecnie nie mamy zaplanowanych terminów szkoleń z tego tematu. Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w temacie inwentaryzacji zapraszamy do zapytań o szkolenia wewnętrzne czy konsultacje. Kontakt: biuro@jednostki-budzetowe.pl, tel 696 312 232

Szkolenie odbywa się w godzinach 10.00 – 15.00

Zapewniamy komfortowe, klimatyzowane sale konferencyjne w centrach miast (dokładny adres podamy zgłoszonym uczestnikom). Każdy uczestnik poza częścią merytoryczną otrzyma:

 • możliwość otrzymania odpowiedzi na indywidualne pytania zadane prowadzącemu
 • możliwość dyskusji z prelegentem i uczestnikami szkolenia
 • skrypt z prezentacją
 • certyfikat
 • zaproszenie do korzystania z poczęstunku podczas przerw kawowych i obiadu

Informacje o prowadzącym
Pytania do organizatorów

Formularz zgłoszenia

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszenia poniżej lub o pobranie, wydrukowanie i przesłanie na adres biuro@jednostki-budzetowe.pl formularza w pliku doc, który można pobrać tutaj.

Koszt udziału:

 • jedna osoba: 360 PLN + 23% VAT
  (jeśli szkolenie finansowane jest w co najmniej 70% ze środków publicznych, wtedy zwolnione jest z VAT)
 • W przypadku zgłoszeń 4+ uczestników z jednej instytucji, prosimy o kontakt w celu otrzymania indywidualnej oferty.

 

Formularz zgłoszenia online:

Dane Nabywcy

Dane Odbiorcy

Dane Uczestnika

Administratorem danych jest Katarzyna Łasak, Personalities Katarzyna Łasak. Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa. email: biuro@personalities.pl. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności na stronie www.personalities.pl