Piotr Rybicki

Prowadzi szkolenia: Inwentaryzacja oraz  Odpisy aktualizujące w jednostkach budżetowych. Ekspert w zakresie inwentaryzacji, środków trwałych oraz sprawozdawczości finansowej jednostek budżetowych, biegły rewident nr 11242, od ponad 17 lat prowadzi szkolenia (ma ich na swoim koncie już ponad 600!), komentator bieżących wydarzeń między innymi w serwisie portalsamorzadowy.pl, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, członek Rady Ekspertów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, panelista podczas największych wydarzeń w Polsce m.in.: Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, Doroczna Konferencja Audytingu, Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, licznych konferencji kierowanych do biznesu: Rada Nadzorcza, WallStreet, Dyrektor Finansowy Roku, Nowoczesne Rady Nadzorcze i wiele innych prestiżowych wydarzeń.  W ramach działalności edukacyjnej prowadzi specjalistyczne serwisy, w tym między innymi http://inwentaryzacja.info.pl/.


iwona rulewicz

Iwona Rulewicz

Prowadzi szkolenie Wystąpienia publiczne. w roku 1982 ukończyła z wyróżnieniem Wydział Aktorski w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Przez kilkanaście lat pracy aktorskiej występowała w teatrach: Współczesnym w Szczecinie (1982-1986), Polskim w Warszawie (1986-1990), Północnym Centrum Sztuki w Warszawie (1990-1992), w Teatrze Janusza Wiśniewskiego (1991 -1993) Dramatycznym (1993-1994), English Theater Company, Teatrze na Kresach, Na Woli, Komedii, Teatrze Polonii u Krystyny Jandy, Teatrze Capitol (obecnie). Na swym koncie ma ok. 30 ról filmowych oraz setki ról dubbingowych. Uczy ponadto emisji głosu, dykcji, impostacji oraz technik interpretacyjnych. Od 2001 roku równolegle z pracą aktorską zajmuje się pracą trenerską. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji, retoryki oraz głosu. W ciągu 14 lat pracy trenerskiej szkoliła zarządy i pracowników wielu firm i instytucji.

Występuje w serialu “Ranczo”. Można ją zobaczyć także w teatrze Scena w Warszawie, w sztuce Miłości Chopina (gorąco polecamy tę sztukę!). Iwona Rulewicz jest doświadczonym, kompetentnym i życzliwym uczestnikom trenerem wystąpień publicznych. Jej wiedza, umiejętność pracy warsztatowej sprawia, że nabyte umiejętności dobrze się utrwalają a wielu uczestników wpisuje w arkusze oceny warsztatu Iwony, że jest to najlepsze szkolenie, w jakim uczestniczyli!


Joanna Mrowicka

Joanna Mrowicka, MBA

Od wielu lat pracuje w sektorze publicznym, zwłaszcza w obszarze analiz zgodności bieżących działań organizacji z regulacjami prawnymi oraz efektywności ekonomicznej i finansowej. Audytor Wewnętrzny sektora publicznego – Zaświadczenie Ministra Finansów Nr 206/2004. Kwalifikacje The Institute of Internal Auditors: Dyplomowany Audytor Sektora Publicznego – Certified Government Auditing Professional (CGAP), Dyplomowany Audytor Zarządzania Ryzykiem – Certified Risk Management Auditor (CRMA). Ekspert Platformy Oceniających Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego. Certyfikaty ISO z zakresu norm zarządzania i bezpieczeństwa teleinformatycznego. Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Master of Business Administration Akademii Leona Koźmińskiego.


Marcin Wiśniowski

Autor szkolenia Excel 2016. Porady i zastosowania. Absolwent Politechniki Śląskiej, kiedyś pracownik dużych korporacji, dzisiaj właściciel swojej małej firmy. Zawodowo zajmuje się m.in. praktycznym wykorzystaniem potencjału narzędzi typu Excel i VBA do celów analizy ryzyka i budowy modeli pomiaru ryzyka. Posiada duże doświadczenie w obszarze zarządzanie ryzykiem, modelowania ryzyka w Excelu jak i wykorzystania potencjału Excela w praktyce, które nabył podczas pracy dla dużych firm z branży energetycznej jak i telekomunikacyjnej. Pomysłodawca i redaktor serwisu www.jakzrobicwexcelu.pl

Bądźmy w kontakcie

Jeżeli chcą Państwo być informowani o nowych tematach, terminach i lokalizacjach szkoleń proszę o pozostawienie kontaktu e-mail.