Szkolenie: Informacja dodatkowa – nowy element sprawozdania finansowego jednostki budżetowej oraz jst

W sprawozdaniu finansowym za 2018 rok po raz pierwszy, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz jednostki samorządu terytorialnego, zostały zobligowane do ujawnienia nowych informacji, które znalazły się w nowej i rozszerzonej informacji dodatkowej.

Zawarto tam wiele nowych danych niezbędnych do zaprezentowania, z których znaczna część wymaga zebrania przez jednostkę zupełnie nowych informacji, również takich, których jednostka dotychczas nie identyfikowała.

Zakres informacji dodatkowej obejmuje w zasadzie wszystkie pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat, a ponieważ sporządzana jest ona po raz pierwszy – niestety będzie nastręczać wielu praktycznych wątpliwości.

 

Szkolenia - Informacja dodatkowa nowy element sprawozdania finansowego
Program szkolenia

 

 1. Podstawa prawna informacji dodatkowej – sporządzanej przez jednostki budżetowe oraz jst
 2. Porównanie przepisów obowiązujących za 2018 rok z regulacjami za 2017 rok.
 3. Miejsce informacji dodatkowej w sprawozdaniu finansowym
 4. Ogólne zasady sporządzania informacji dodatkowej
 5. Zakres informacji dodatkowej – jakie informacji należy ujawnić:
  • charakterystyka jednostki
  • okres objęty sprawozdaniem
  • omówienie przyjętych zasad rachunkowości
  • ujawnienie informacji na temat: wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, środków trwałych w budowie (inwestycji), umów leasingu, gruntów użytkowanych wieczyście, posiadanych udziałów i akcji, należności, rezerw, zapasów, zobowiązań, czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, środków pieniężnych, przychodów i kosztów incydentalnych
  • inne istotne informacje
 6. Informacja dodatkowa jednostki samorządu terytorialnego
 7. Informacja dodatkowa w łącznym sprawozdaniu finansowym
 8. Udostępnianie informacji dodatkowej
Prelegent

 

Piotr Rybicki

Prowadzi szkolenia: Inwentaryzacja oraz  Odpisy aktualizujące w jednostkach budżetowych. Ekspert w zakresie inwentaryzacji, środków trwałych oraz sprawozdawczości finansowej jednostek budżetowych, biegły rewident nr 11242, od ponad 17 lat prowadzi szkolenia (ma ich na swoim koncie już ponad 600!), komentator bieżących wydarzeń między innymi w serwisie portalsamorzadowy.pl, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, członek Rady Ekspertów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, panelista podczas największych wydarzeń w Polsce m.in.: Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, Doroczna Konferencja Audytingu, Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, licznych konferencji kierowanych do biznesu: Rada Nadzorcza, WallStreet, Dyrektor Finansowy Roku, Nowoczesne Rady Nadzorcze i wiele innych prestiżowych wydarzeń.  W ramach działalności edukacyjnej prowadzi specjalistyczne serwisy, w tym między innymi http://inwentaryzacja.info.pl/.

Terminy i lokalizacje

 

Terminy i lokalizacje:

Obecnie nie mamy zaplanowanych terminów szkoleń z tego tematu. Uprzejmie prosimy o kontakt, jeśli są Państwo zainteresowani indywidualnymi konsultacjami lub szkoleniami wewnętrznymi.

Szkolenie odbywa się w godzinach 10.00 – 15.00

Zapewniamy komfortowe, klimatyzowane sale konferencyjne w centrach miast (dokładny adres podamy zgłoszonym uczestnikom). Każdy uczestnik poza częścią merytoryczną otrzyma:

 • możliwość otrzymania odpowiedzi na indywidualne pytania zadane prowadzącemu
 • możliwość dyskusji z prelegentem i uczestnikami szkolenia
 • skrypt z prezentacją
 • certyfikat
 • zaproszenie do korzystania z poczęstunku podczas przerw kawowych i obiadu

Informacje o prowadzącym
Pytania do organizatorów

Formularz zgłoszenia

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszenia poniżej lub o pobranie, wydrukowanie i przesłanie na adres biuro@jednostki-budzetowe.pl formularza w pliku doc, który można pobrać tutaj.

Koszt udziału:

 • jedna osoba: 360 PLN + 23% VAT
  (jeśli szkolenie finansowane jest w co najmniej 70% ze środków publicznych, wtedy zwolnione jest z VAT)
 • W przypadku zgłoszeń 4+ uczestników z jednej instytucji, prosimy o kontakt w celu otrzymania indywidualnej oferty.

 

Formularz zgłoszenia online:

  Dane Nabywcy

  Dane Odbiorcy

  Dane Uczestnika

  Administratorem danych jest Katarzyna Łasak, Personalities Katarzyna Łasak. Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa. email: biuro@personalities.pl. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności na stronie www.personalities.pl