Aktualne szkolenia

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń kierowanych do przedstawicieli jednostek budżetowych.

Inwentaryzacja 2018 – praktyka spisu z natury

Jesień to okres przeprowadzania corocznej inwentaryzacji w jednostkach budżetowych. Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, które pomoże dobrze się do inwentaryzacji przygotować i prawidłowo ją przeprowadzić.
Inwentaryzacja to nie tylko spisanie środków trwałych, co zajmuje do kilkunastu dni. Cały proces trwa nawet kilka miesięcy i są jednostki, w których trwa od października do marca! Teraz jest zatem dobry czas, aby się do niej przygotować. Proces inwentaryzacji stwarza wiele problemów – poczynając od niechęci do angażowania się w jej przeprowadzenie, a kończąc na całkowitym niezrozumieniu, do czego ona służy. Spis z natury angażuje bowiem największą liczbę osób i najbardziej dezorganizuje pracę – ostrzega Piotr Rybicki, prowadzący szkolenie i autor jego programu. Nie można zapominać o potwierdzeniach sald i weryfikacji z odpowiednimi dokumentami, a także o przygotowaniu się do inwentaryzacji i wszystkich czynnościach związanych z jej rozliczeniem. Kluczowa jest również rola kierownika jednostki, który odpowiada za jakość inwentaryzacji i który ponosi potencjalnie odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, a także dyrektorzy jednostek budżetowych – pamiętajcie – czas inwentaryzacji się zbliża, a Wasze wsparcie jest niezbędne, by można było powiedzieć na koniec – wszystko jest ok!

Odpisy aktualizujące w jednostkach budżetowych
nowe wytyczne dotyczące sporządzania sprawozdań za 2018 rok

NOWE MIASTA! NOWE TERMINY!

Szkolenie obejmuje zasady dokonywania odpisów aktualizujących wynikające z zapisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911), ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2342) oraz Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów”.

Excel 2016. Porady i zastosowania
Kurs wideo – nauka popularnego programu firmy Microsoft

Podany link zaprowadzi Państwa do polecanego przez nas kursu
e-learning „Excel 2016. Porady i zastosowania” Ten wygodny i ekonomiczny kurs pozwoli Państwu rozwiązać najczęściej pojawiające się problemy związane z obsługą popularnego programu firmy Microsoft. Prosimy o kontakt, jeśli są Państwo zainteresowani uczestniczeniem w warsztacie stacjonarnym poświęconym nauce Excela. Z przyjemnością zorganizujemy taki warsztat w Państwa mieście!

Wystąpienia publiczne
Ćwiczenia występowania przed audytorium dużym i małym

Tych z Państwa, którzy chcą nabyć i wyćwiczyć umiejętność WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH, zapraszamy na całodniowy, intensywny warsztat. Nabyte umiejętności przydają się nie tylko osobom występującym przed dużymi audytoriami. To również zestaw technik i narzędzi niezwykle pożytecznych dla osób prowadzących prezentacje dla zarządu, swojego zespołu czy wyborców. Są także doskonałym wsparciem w prowadzeniu negocjacji. Dwukrotne nagranie video i jego analiza pozwoli na szybką eliminację błędów i utrwalenie dobrych nawyków na lata! Warsztat prowadzi aktorka znana m. in. z serialu „Ranczo”.

Bądźmy w kontakcie

Jeżeli chcą Państwo być informowani o nowych tematach, terminach i lokalizacjach szkoleń proszę o pozostawienie kontaktu e-mail.